Enfocar AMADEU VIANA | Acróbates de l'emoció. Exploracions sobre conversa, humor i sentit.

AMADEU VIANA | Acróbates de l'emoció. Exploracions sobre conversa, humor i sentit.

€23.00

Aquest estudi sorgeix del quadern de notes, mantingut durant quinze anys de forma intermitent (i que ací, en rigor, ocupa la segona part). Ha estat concebut a partir de les idees de contigü,itat i penitè,ncia: aborda la contaminació de significats i les inversions perceptives que són a la base de l'humor, tot part

AMADEU VIANA | Acróbates de l'emoció. Exploracions sobre conversa, humor i sentit.

AMADEU VIANA | Acróbates de l'emoció. Exploracions sobre conversa, humor i sentit.

€23.00